Preminuo Akademik Ljubomir Berberović, član Savjeta Viva Film Festivala

Autor Vivafest
Preminuo Akademik Ljubomir Berberović, član Savjeta Viva Film Festivala

Viva Film Festival sa velikom tugom obavještava bosanskohercegovačku javnost da je 12.2.2019. godine preminuo akademik Ljubomir Berberović, istaknuti član našeg Savjeta.

 

Ljubomir Berberović, professor emeritus Sarajevskog univerziteta, rođen je 1933. godine u Sarajevu. Studirao je medicinu, biologiju i filozofiju na univerzitetima u Ljubljani i Sarajevu. Diplomirao je biologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (Prirodno-matematički odsjek, grupa biologija, 1958). Izabran je za asistenta na istom odsjeku 1959. godine Od 1961. stalno je zaposlen na Odsjeku za biologiju Prirodno matematičkog fakulteta u Sarajevu. Februara 1964. godine odbranio je doktorsku disertaciju Mikroevolucija vrste Eobania vermiculata na srednjejadranskom primorju i ostrvima, na istom Fakultetu. Za docenta na predmetu Organska evolucija sa genetikom izabran je juna 1964, za vanrednog profesora januara 1970, a za redovnog profesora juna 1975. godine. Predavao je genetiku, evoluciju, antropologiju i druge predmete na više fakulteta Sarajevskog univerziteta, kao i na drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu.

Akademik Berberović autor je velikog broja naučnih, stručnih i naučnopopularnih publikacija. Naučni radovi akademika Berberovića grupišu se u tri osnovna tematska kruga: (1) genetika populacija, s naglaskom na proučavanju ljudskih populacija, (2) kariologija i citotaksonomija, s naglaskom na proučavanju slatkovodnih riba i (3) istorija i filozofija prirodnih nauka. Radovi o genetičkim osobinama stanovništva Bosne i Hercegovine, u kojima je proučeno više fenotipskih sistema morfološke i biohemijske varijacije ljudskih jedinki i grupa, predstavljaju značajan doprinos rasvjetljavanju nekih opštih pitanja savremene genetike recentnih ljudskih populacija (kao što je, naprimjer, problem odnosa između stupnja reproduktivne izolovanosti i evolucijske diversifikacije stanovništva). Posebnu pažnju u svojim radovima Berberović posvećuje i proučavanju karaktera i aktiviteta nekih evolucionih faktora, kao što su slučajne genetičke fluktuacije (genetički drift). Jedan dio radova iz oblasti humane genetike posvećen je medicinsko-genetičkim problemima.

Originalni nalazi iz područja genetike ljudskih populacija naišli su na povoljan prijem i znatno zanimanje u naučnoj javnosti i često se citiraju u literaturi. Istraživanja u oblasti populacijske genetike stanovništva BiH pod rukovodstvom prof. Berberovića izrasla su u organizovanu i kontinuiranu timsku djelatnost i dosegla zavidan naučni nivo. Radovi iz oblasti kariologije i citotaksonomije slatkovodnih riba imaju takođerpionirski karakter. Proučavajući endemične riblje vrste sa stanovištakariologije, prof. Berberović je zajedno sa svojim saradnicima prikupio velikibroj značajnih podataka novih za svjetsku nauku. Svojim radom pružio jebitan doprinos afirmaciji kompleksnog pristupa problemima biosistematikeriba i biosistematike živog svijeta uopšte. Na tom području je ostvario zapaženumeđunarodnu saradnju.Naučna i šira kulturna javnost veoma povoljno je ocijenila radove akademikaBerberovića na području istorije i filozofije prirodnih nauka. Knjiga njegovih eseja Nauka i svijet dobila je uglednu nagradu fondacije Soros – otvoreno društvo, 1996. godine.

Akademik Berberović bio je prvi predsjednik Društva genetičara BiH (1979–1990), potpredsjednik (1979–1980) i predsjednik Saveza genetičkih društava Jugoslavije (1980–1982). Predsjedavao je Drugom kongresu genetičara Jugoslavije (Vrnjačka Banja, 1981), kao i mnogim drugim naučnim skupovima. Bio je rektor Univerziteta u Sarajevu (1985–1988).

Za člana Savjeta Viva Film Festivala izabran je od samog osnivanja 2014. godine, a između ostalog vršio je i dužnost sekretara Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka ANUBiH (1990–1995), predsjednika Odbora za međunarodne odnose ANUBiH (1984–1985) i potpredsjednika Akademije (1999–2008). Izabran je za dopisnog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (2006) i za aktivnog člana Academia Scientiarum et Artium Europaea (2007). Počasni je doktor Grand Valley State University (USA, 1989) i počasni član PEN Centra Sarajevo. Akademik Berberović je nosilac brojnih visokih priznanja za naučni, stručni i društveni rad.

Datum i vrijeme sahrane i komemorativne sjednice biće naknadno objavljeni.

Porodici, prijateljima i saradnicima akademika Ljubomira Berberovića Viva Film Festival na čelu sa umjetničkin direktorom Ratko Orozovićem, upućuje izraze najiskrenijeg i najdubljeg saučešća.

Viva škola filma 2018-19. u Istočnom Sarajevu

Autor Vivafest
Viva škola filma 2018-19.    u Istočnom Sarajevu

WVIVAMOBIL nas je dovezao u Istočno Sarajevo.

PIJUN – Opasan triler koji su snimili srednjoškolci iz SŠC “Istočna ilidža”

Od 07. do 09.12. Viva škola filma boravila je u Istočnom Sarajevu gdje je u JU SŠC “Istočna Ilidža” održala 3-ću po redu ovosezonsku radionicu na koju se prijavilo 13 polaznika. Treba napomenuti da je ovo ukupno 49-ta radinica Viva škole filma i da je kroz nju prošlo preko 800 učesnika. Mlade filmadžije iz Istočnog Sarajeva snimile su kratki – krimi- ljubavni triler. Bio je to krupan zalogaj ali su uz veliki napor i volju uspješno uhvatili u koštac sa svim problemima filmskog seta, što je upravo dokaz da je film, osim što je umjetnost i rješavanje problema. Film pod nazivom “Pijun” govori o labilno psihičkoj ženskoj osobi koja je za male pare angažovala sitnog kriminalca, kojem prijeti izbacivanje iz kuće, da otme djevojku njenog bivšeg momka. Tragediju sprječava upravo njen bivši momak. Ovaj film će se zajedno sa ostalim omladinskim filmovima u septembru 2019. godine, na 5. Viva Film Festivalu, takmičiti za neku od sponzorskih nagrada koje osiguravaju Avtera BH, Mekline, Canon i drugi.

Radionice pomažu Porsche Bosna i Hercegovina, Volkswagen, Fondacija Heinrich-Böll-Stiftung Bosna i Hercegovina, Slovak Aid, Podravka, Lipa voda i drugi.

Viva škola filma je trodnevna, besplatna, edukativna, kreativna filmska radionica za mlade do 25 godina. Na ovoj radionici polaznici se prvog dana upoznavaju sa osnovama filma, filmskom teorijom, kratkim historijskim pregledom filma od nastanka do danas, sa vrstama kadrova i filmskim zanimanjima. Drugog dana pristupa se realizaciji ideje/scenarija tj. snimanju filma koji prethodno osmisle sami polaznici. Trećeg dana radionice se radi montaža, nakog čega se organizuje premijerno prikazivanje filma.

WVIVAMOBIL je na zimskoj pauzi ali stiže u Vaš grad, a VIVA team Vam svima želi nastupajuće praznike i da ih provedete u blagostanju.

Do pedesete jubilarne radionice “Dobar posao”.

Viva škola filma u Sarajevu 2018-19.

Autor Vivafest
Viva škola filma u Sarajevu 2018-19.

“MOJA STRANA PRIČE”

VWivamobil je doputovao i u Sarajevo.

Svoja vrata, drugoj radionici Viva škole filma otvorila je Osnovna škola “Musa Ćazim Ćatić”. Veliki broj zanteresovanih, njih 20 iz sedmih i devetih razreda, prisustvovalo je trodnevnoj filmskoj radionici. Podsjećamo da je učenik ove škole Dino Aganović, polaznik radionice koja se održala prošle sezone, na IV Viva film festivalu u kategoriji Omladinski film odlukom žirija dobio nagradu za najbolju režiju. Film “Moja druga priča” je sociološke tematike i govori o životima nekoliko učenika koji su izloženi pritiscima društva, porodice i drugih faktora na uspjeh ili odustajanje od svojih snova i ljubavi. Scenario za film, kao i režiju potpisuje sjajna Iman Tanović koja je prošle sezone na radionici bila direktor fotografije i koja je postavila visoko dignutu režisersku ljestvicu svojom režijom, organizacijom, entuzijazmom i marljivošću na ovoj radionici. Njena želja je da upiše Akademiju scenskih umjetnosti. Viva škola filma je trodnevna, besplatna, edukativna, kreativna filmska radionica za mlade do 25 godina. Na ovoj radionici polaznici se prvog dana upoznavaju sa osnovama filma, filmskom teorijom, kratkim istorijskim pregledom filma od nastanka do danas, sa vrstama kadrova i fimskim zanimanjima. Drugog dana pristupa realizaciji ideje/scenarija tj. snimanju filma koji prethodno osmisle sami polaznici. Trećeg dana radionice je montaža filma nakon kojeg svi zajedno premijerno odgledaju film. Ovaj film će se zajedno sa ostalim omladinskim filmovima takmičiti za neku od nagrada na 5. Viva film festivalu u septembru 2019 godine, a koje obezbjeđuju sponzori Avtera BH, Mekline, Canon, djl…. Radionice pomažu : HEINRICH BOLL STIFTUNG BH,Slovak Aid, Podravka, Lipa voda i drugi… Nakon stanke od jednog dana karavan Viva putuje VWivamobilom – PORSCHE Bosna i Hercegovina stiže u Istočno Sarajevo, tačnije od 07.12. – 09.12. Uskoro i u vašem gradu. Viva team.

Nova sezona 2018-19. “Viva škola filma” počela u Kreševu

Autor Vivafest
Nova sezona 2018-19. “Viva škola filma” počela u Kreševu

Vivamobil na početnoj stanici u Kreševu!

Kraljevski gradić Kreševo od 30.11. do 02.12. 2018. godine bio je domaćin prve ovoseonske radionice VIVA škole filma. Ovo je ujedno i prva radionica u ovom gradiću. U prostorijama HKD Napredak polaznici, njih 3 iz OŠ “Dr. Boris Čorić” i 5 iz SŠ “Kreševo” učestvovali su u trodnevnoj filmskoj radionici. Prvog dana radionice polaznici su prošli kroz teorijski dio o filmu gdje su se upoznavali sa konceptom filma, idejom filma, filmskim zanimanjima, vrstama kadrova, perspektivama, knjigom snimanja. Na kraju prvog dana timski su osmislili svoj scenario, dodijelili uloge i ostala filmska zanimanja. Drugog dana radionice pristupalo se realizaciji vlastitog scenarija. Entuzijazam, želja i žar kojim su pristupili stvaranju filma na temperaturi ispod nule dao je rezultat, a to je kratki turističko-igrani film pod nazivom “Kreševo: neopisivo dok ga ne doživiš”. Film govori o znamenitostima Kreševa, o običajima starih vremena, a naročito o običaju potkovanja kokošijeg jajeta. Treći dan je rezervisan za montažu. Osnove montaže, efekti, obrada zvuka i slike, spajanje kadrova su samo dio onoga s čim se polaznici susreću. Treba napomenuti da je ovo prvi put da su u rukama držali ilmsku opremu i radili sa njom. “VIVA ŠKOLA FILMA” su potpuno BESPLATNE! – filmske, teorijske i praktične radionice za mlade od 13-25 godina, na kojima mladi kroz predavanja, vježbe, snimanja i montažu stvaraju dokumentarni film o sebi, svojoj okolini, događajima i problemima koji nastaju u toj interakciji. Točkovi Vivamobila se nastavljaju okretati pa će već od 03. do 05.12. 2018. godine u OŠ “Musa Ćazim Ćatić” u Sarajevu biti održana druga filmska radionica ove sezone. Uskoro i u Vašem gradu.! Realizaciju projekta pomogli su: Fondacija Hainrich Boll Stiftung BiH, AvTera BH, Porsche Bosna i Hercegovina, VW, Mekline, SLovak Aid, Canon, DJi, Podravka, Lipa voda i drugi…

ZAVRŠIO 4. VIVA FILM FESTIVAL: Do sljedeće godine, Veni vidi vici, viva!

Autor Vivafest
ZAVRŠIO 4. VIVA FILM FESTIVAL: Do sljedeće godine, Veni vidi vici, viva!

Grand Prix 4. Viva film festival otišao je u ruke Francuza Andrea Russella, za film “Naše korijenje”.

Počastvovan sam što sam dobio ovu nagradu. Čak i prije nego što sam pozvan na ovaj festival, planirao sam da posjetim Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo, tako da sam ovdje stigao malo prije festivala. Pogledao sam mnogo filmova na festivalu i zaista je bilo dobrih ostvarenja, ali moj je pokrio nekoliko aspekata i zato smatram da je najbolji po ocjeni žirija. ”- kaže pobjednik ovogodišnjeg Viva film festivala.

Prva polovina posljednjeg dana festivala već tradicionalno je posvećena najmlađim učesnicima, koji su u ranim jutarnjim satima došli u Sarajevo. Njih 80 je u Art Kinu Kriterion gledalo projekcije bh. omladinskih filmova koje su sami napravili, na prošlogodišnjoj Viva školi filma „Od ideje do realizacije“. Mališani su razmjenjivali iskustva, bodrili jedni druge i sklapali prijateljstva. Jasno je da su oni budućnost bh. filma.

Nakon projekcija omladinskih filmova, uslijedila je ceremonija zatvaranja festivala, na kom je u prethodna 4 dana prikazano 119 filmova iz 85 država svijeta.

Ovogodišnji festival je dostigao vrhunac po broju prijava. Lakše je nabrojati države odakle nismo imali prijave, nego one koje su se prijavile. Iduće godine očekujem pet festivalskih dana i više od 12 festivalskih centara. Idemo naprijed krupnim koracima u jednu svjjetliju budućnost.”- izjavio je Ratko Orozović, Art direktor festivala.

Stručni žiri ove godine imao je nimalo lak zadatak. Konkurencija je bila jača nego ikada i svi koji su ušli u zvaničnu selekciju od preko 1500 prijavljenih filmova su pobjednici.

Zlatni, srebreni i bronzani leptir za najbolji ekološki film odabrao je stručni žiri u sastavu: Dževdet Tuzlić, Amir Hosseini Nouri, Tarik Kupusović, Žejlko Majstorović i Martin Tais, a nagrade su osvojili:

3. “Drvo i ja”, Marko Dimić, Hrvatska

2. “Arsenik, plačni ubica”, Andreas Ewels, Njemačka

1. “Put jedne niti”, Nebojša Ilić, Srbija

Žiri je odabrao najbolje i u kategoriji turistički film. Njima je uručena zlatna srebrena i bronzana klapa. Članovi žijija u ovoj kategoriji bili su: Dana Emanuela Constanitnescu, Dario Novalić, Mladen Rudež i Martin Kačo, a nagrade za najbolji religijski film dobili su:

3. “Razgovor s prošlošću”, Teodora Prassa, Grčka

2. “Misija uspon”, Anel Čolo, BiH

1. “Otkrij Imotski”, Ivan Perić i Dragan Kovačević

Žiri je odabrao najbolje i u kategoriji religijski film. Njima su uručeno zlatno srebreno i bronzano drvo. Tea Đurić, Jakob Finci, fra Joso Oršolić i prof. dr Senadin Lavić, bili su članopvi žirija, a najbolji filmovi su:

3. “Ko sam ja”, Rose Hanavi, Indija

2. “Purnami (pun mjesec)” , Basak Gaziler Prassad, Indija

1. “Ruže iz pepela”, Onur Kok, Turska

Najbolje filmove u kategoriji bh. omladinski film, zlatnu, srebrenu i bronzanu kameru, odabrao je žiri u kojem su bili: Ines Tanović, Željka Šulc, Raid Faure Abu Zaideh i Carlo Marcotulli.

Treću nagradu, bronzanu kameru i foto aparat CANON EOS 4000 D osvojili su mladi iz Fojnice, s filmom “Odoh ja iz Fojnice”.

Drugu nagradu, srebrnu kameru i Canon EOS 4000 D osvojili su mladi iz Tuzle za film “Zabranjena ljubav”.

Prva nagrada otišla je u ruke mladima iz Orašja, za film “Pola meni-pola meni”, a osim zlatne kamere u ovaj grad ide i Canon EOS 2000.

Organizatori, prijatelji i učesnici festivala se raduju idućem, 5. Viva film festivalu, a do tada, festivalski pozdrav, Veni vidi vici, viva.

POČEO 4. VIVA FILM FESTIVAL

Autor Vivafest
POČEO 4. VIVA FILM FESTIVAL

POČEO 4. VIVA FILM FESTIVAL

 

Sinoć je u Art kinu Kriterion otvoren 4. Međunarodni Viva film festival, festival ekološkog, religijskog, turističkog i omladinskog filma, koji će trajati do 16. septembra.

Moto i ovogodišnjeg festivala je: „Jedan festival- svi gradovi“.

Ove godine kao i prethodnih godina, osim centralne manifestacije u Sarajevu, projekcije će biti upriličene još u 11 bh. gradova: Vitezu, Orašju, Ljubuškom, Bihaću, Prijedoru, Goraždu, Mostaru, Vitezu, Varešu, Kaknju, Puračiću i Kreševu.

Na festival je ove godine prijavljen rekordan broj filmova, a od njih 1550 iz 110 zemalja svijeta, u zvaničnu selekciju je ušlo 119 filmova; po 33 filma iz kategorija ekologija, religija i turizam, te 20 omladinskih filmova, koje su tokom prethodne godine napravili mladi filmejkeri iz Bosne i Hercegovine, na radionicama Viva škole filma „Od ideje do realizacije dokumentarnog filma“.

Prilikom ceremonije otvaranja, Valenit Inzko, Visoki predstavnik u BiH i Počasni predsjednik Savjeta Festivala, napravio je osvrt na Viva film festival, tokom 4 godine postojanja. Naglasio je da ga posebno raduje međusaradnja mladih u našoj državi, kroz festivalske aktivnosti.

Četrvti Viva film festival u punoj Sali Art Kina Kriterion otvorio je Mustafa Mustafić i film „Saraj'vo“, a prije toga je uslijedilo je obraćanje Art direktora festivala Ratka Orozovića, te rezime prošlogidišnjeg festivala.

U pozdravnom govoru, Orozović je naglasio da je Festival, prevedemo li ga u životni vijek djeteta stasao i prohodao, te da će biti sve čvršći i veći.

Tokom jučerašnjeg dana, u Art kinu Kriterion, te u 11 festivalskih centara trajale su projekcije filmova iz kategorije ekološki film. Danas su na rasporedu projekcije filmova iz kategorije turistički film.

Ulaz na sve projekcije je besplatan.

Na press konferenciji, medijima se obratio gospodin Martin Tais, stručnjak za kvalitetu zraka i klimatske promjene, član žirija u kategoriji ekološki film i istakao koliko je važno kroz kulturu i umjetnost osvještavati važna pitanja poput ekologije.

Fra Joso Oršolić, ravnatelj humanitarno-kariativne organizacije „Kruh Svetog Ante“ i dugogodišnji član žirija u kategoriji religijski film govorio je o značaju religije za razumijevanje drugih i pomirenje.

Predsjednik i osnivač „Fondacije za razvoj i obnovu Regije Vareš“ i član žirija u kategoriji turistički film, Mladen Rudež, govorio je o promociji turizma kroz medij filma i značaju turizma za našu zemlju, koja postaje respeklabilna turistička destinacija.

GLASAJTE ZA NAJBOLJI OMLADINSKI FILM “VIVA ŠKOLA FILMA” 2018.

Autor Vivafest
GLASAJTE ZA NAJBOLJI OMLADINSKI FILM “VIVA ŠKOLA FILMA” 2018.

GLASAJTE ZA NAJBOLJI OMLADINSKI FILM “VIVA ŠKOLA FILMA” 2018.

Nakon što smo posjetili 18 bh. gradova, družili se sa svima Vama, divnom djecom, roditeljima, pedagozima i nastavnicima, izrodili skupa Vaša prva filmska ostvarenja, prepuštamo Vam i ulogu žirija! Glasajte za najbolje filmove koji će se i ove godine takmičiti na VIVA FILM FESTIVALU od 12.-15. septembra 2018., te LIKE-ovima Vaših favorita, bićete jedan glas bliže pobjedi i vrijednim nagradama!

LIKE Viva FB stranicu, podijeli sa prijateljem, LIKE film pod željenim rednim brojem! POBIJEDI!

GLASAJ!

Ja želim promjene! poručili mladi filmmejkeri iz Ustikoline

Autor Vivafest
Ja želim promjene! poručili mladi filmmejkeri iz Ustikoline

JA ŽELIM PROMJENE!  poruka je mladih iz Ustikoline U JU OŠ “Ustikolina” u Ustikolini se od 3-5 septembra održala 18-ta po redu, ujedno i posljednja filmska radionica u 4. sezoni. Prijavilo se 10 učenika polaznika. Nekima od njih ovo je bila druga radionica. Kroz tri dana polaznici su prošli kroz teorijski dio o filmu, napisali scenario i snimili svoj film loji je trećeg dana radionice montiran. Film mladih iz Ustikoline pod nazivom Ja želim promjenu obrađuje nekoliko društvenih problema kao što su ekološka svijest, tolerancija, obrazovanje i egzistencija. Napominjemo da je nagrada za najbolju fotografiju prošle godine stigla upravo u Ustikolinu. Viva filmske radionice su besplatne, zabavne, kreativne, edukativne i praktične radionice za mlade od 13 do 21 godine i održavaju se u gradovima širom BiH. Ovaj film će se također sa ostalim filmovima iz kategorije Omladinski film, na 4. Viva film festivalu koji se održava u Sarajevu od 12.-15. septembra, boriti za jednu od vrijednih nagrada koje su obezbijedili sponzori Viva škole filma AvteraBH za tri kamere koje se dodjeljuju najboljim filmovima, Mekline za najbolji scenario za najbolje ženske i muške uloge, za najbolji zvuk, za najbolju režiju, za najbolju kameru kao i za najboljeg klapera, asistenta režije i mnoge druge nagrade. Na festival je pristiglo 20 omladinskih filmova iz 18 gradova u BiH u kojima su održane Viva filmske radionice. Filmovi će biti prikazani u subotu 15. septembra od 12 časova u Art kinu Kriterion, i 11 filmskih centara, širom BiH. Očekuje se dolazak oko šezdesetoro djece iz cijele BiH koji će prisustvovati projekcijama filmova. Nakon projekcija bit će upriličena ceremonija zatvaranja festivala i dodjela nagrada, a nakon toga i party za njih. Sve vas pozivamo da 15. septembra dođete i podržite mlade filmske snage Bosne i Hercegovine, mladost koja razmišlja drugačije i bolje. Slijedeća 5. sezona VIVA ŠKOLE FILMA počinje već od oktobra 2018. i trajaće do juna 2019. a planirano je ponovo 20 gradova- radionica u cijeloj BiH.

VENI-VIDI-VIVA FEST!

Želimo čist zrak, želimo ŽIVOT NAŠ, poručuju mladi iz Puračića svojim filmom

Autor Vivafest
Želimo čist zrak, želimo ŽIVOT NAŠ, poručuju mladi iz Puračića svojim filmom
Želimo čist zrak, želimo ŽIVOT NAŠ, poručuju mladi iz Puračića svojim filmom.
 
Puračić je od 28-30 avgusta bio domaćin 17-toj VIVA filmskoj radionici, treću godinu zaredom u JU OŠ “Puračić”.
 
Na radionicu se prijavilo 11 učenika polaznika. Kroz tri dana, koliko traje radionica, polaznici su prošli kroz osnove filma uz istorijski pregled kinematografije. Pored istorijskog pregleda polaznici su učili i o filmskoj opremi, primjeni, načinu filmskog razmišljanja i govoriti jezikom filma. Pristupalo se scenariju, koji su polaznici međusobnim dogovorom i razmjenom ideja, napisali. Drugog dana radionice uz korištenje profesionalne opreme realizovali su svoj scenario i snimali svoj film. Trećeg dana se radila montaža, premijerno prikazan film i podijelili certifikati o uspješno završenoj filmskoj školi.
 
Mladi iz Puračića snimili su dokumentarno-igrani ekološki film pod nazivom Život naš! Film se bavi problematikom zagađenosti zraka, vode, usjeva koje dolazi od strane fabrika, jer nemaju ugrađene filtere u svojim dimnjacima zbog kojih je građanima svakodnevno ugroženo zdravlje.
 
U kategoriji Omladinski film, na 4. Viva film festivalu koji se održava od 12-15 septembra u Sarajevu, film “Život naš !” borit će se zajedno sa ostalim omladinskim filmovima iz BiH za jednu od vrijednih nagrada.
 
Viva filmske radionice su besplatne, zabavne, kreativne, edukativne i praktične radionice za mlade od 13 do 21 godine i održavaju se u gradovima širom BiH.
 
Vidimo se na projekciji filmova od 12-15 septembra na Viva film festivalu , a vidimo se i u Vašem gradu.
 
Kamera? Ide!
Ton? Ide!
Klapa? Scena 1/1!
 
Iiiii… Akcija!

Ljubav pobjeđuje predrasude – pokazali mladi tuzlaci

Autor Vivafest
Ljubav pobjeđuje predrasude – pokazali mladi tuzlaci

Dok se ljetni raspust bliži kraju VIVA karavan je u Tuzli od 26-28 avgusta u JU OŠ “Brčanska Malta” održao 16. filmsku radionicu “Od ideje do realizacije”. Ovo je druga godina za redom u gradu i školi.

Prijavilo se 14 učenika polaznika koji su kroz tri dana trajanja radionice učili o istoriji i osnovama filma, tehnikama snimanja, vrstama objektiva i vrstama kadrova, knjizi snimanja i timskom radu.
Mladi tuzlaci smimili su film pod nazivom Zabranjeno voće o ljubavi dvoje tinejdžera koji su različite vjeroispovjesti i koja nailazi na predrasude od strane njihovih porodica. Poruka filma je da je samo ljubav važna.

I ovaj film će se zajedno sa ostalim filmovima u kategoriji Omladinski film boriti za jednu od vrijednih nagrada na 4. Viva film festivalu koji se održava od 12-15 septembra u Sarajevu.

Viva filmske radionice su besplatne, uabavne, kreativne, edukativne i praktične radionice za mlade od 13 do 21 godine i održavaju se širom BiH. Prvog dana radionice priatupa se teorijskom dijelu o istoriji filma, knjizi snimanja i kadrovima. Također, prvog dana polaznici sami smišljaju scenario, dodjeljuju filmska zanimanja jedni drugima. Drugi dan je posvećen samoj realizaciji ideje odnosno scenarija. To je praktični dio u kojem polaznici koriste filmsku opremu i snimaju svoj film. Trećeg dana se pristupa montaži filma, snimanju naracije, muzike nakon čega uslijedi premijera filma i podjela certifikata o uspješno završenoj radionici.

VIVA karavan nastavlja dalje pa će u Puračiću od 28-30 avgusta u OŠ “Puračić” održati 17-tu po redu filmsku radionicu nakon koje slijedi kratki predah do radionice u Ustikolini početkom septembra.