Viva škola filma 2018. u Ljubuškom

Viva škola filma 2018. u Ljubuškom

AUFWIEDERSEHEN! Mladi ljubušaci snimili film o odlasku mladih iz BiH. Viva škola filma je četvrti put u gimnaziji Ljubuški u Ljubuškom, gradu filma, čiji je film prošle godine na festivalu u Sarajevu osvojio prvo mjesto za originalnu glazbu. Na 13-toj po redu radionici koja je trajala od 4-6 juna prijavilo se 16 učesnika iz dvije srednje škole. Neki od njih su već ranijih godina učestvovali na radionicama. Snimili su fantastično-eksperimentalni film o odlasku mladih iz grada pod nazivom “Aufwiedersehen!” Pokušali su na jedan originalan način prikazati tu aktuelnu temu. U filmu je također korištena autorska glazba, a koliko su svojim filmom uspjeli pokazat će se na festivalu koji se održava od 12-16 septembra u Sarajevu gdje će se film zajedno sa drugim omladinskim filmovima takmičiti za jednu od nagrada. Viva filmske radionice su kreativne, besplatne, teorijske i praktične trodnevne radionice za mlade od 13-21 godine. Polaznici u ta tri dana uče o osnovama filma, kadrovima, knjizi snimanja, kameri, zvuku, rasvjeti. Drugog dana radionice polaznici se upoznaju sa opremom za snimanje i tada počinje praktični dio, a to je snimanje filma po ideji koju polaznici sami smisle prvog dana. Trećeg dana se pristupa montaži i premijeri filma uz dodjelu certifikata o uspješno završenoj radionici. Nakon Ljubuškog Viva karavan se vraća u bazu u Sarajevo gdje će nakon kratkog predaha ponovo zavrtiti svoje točkove i posjetiti možda Vaš grad.