U mreži – Trapped

U mreži – Trapped

Director: Mirza Srna
Asisstant: Kristina Jandrić
D.O.P.: Muhamed Fatić
Script: Mirza Srna
Editor: Nedim Osman
Sound: Senad Sedić
Lights: Denis Pitić
Original music: N/A
Scene design: SAbrija Ćirović
Production: Nedim Osman
City of production: Sarajevo
Duration: 06:19

Dva drugara su po cijeli dan u virtualnom svijetu. Život prolazi mimo njih. Mlade Sarajlije nam pričaju o problemu mladih. 

Two buddies spend all day in a virtual world. Life past by them. Young teens from Sarajevo tell us about this problem.

Pogledajte trailer: