SPECIJALNA NAGRADA ZA FILM “ISTORIJA KEBEBA”


Specijalno priznanje za film “Istorija kebaba” autora Ozgura Baruta, dodjeleno je turskom atešeu za kulturu i turizam gosp. Soneru Sahinu. Cestitamo!

12191118_1697468307154886_2765892908640096652_o

A Special award for the film “Adane Kebab” by Ozgur Barut, is hannded over to the Turkish Attache for Culture and Tourism Mr. Soner Sahin.
Congratulations!