Bihaćka pivara uz VIVA FILM FESTIVAL


Direkcija Viva film festivala svečano je dodjelila zahvalnicu direktoru Bihaćke pivare, za uspješnu saradnju u 2016. godini.

“Zahvaljujemo se na dosadašnjoj saradnji sa nadom da ćemo i u budućnosti imati Bihaćku pivaru za prijatelje našeg festivala.” rekao je umjetnički direktor Viva film festivala Ratko Orozović.