10. USTIKOLINA

Broj učesnika: 12
Film: Srca Ustikoline

“Od ideje do ralizacije” je filmska radionica koju Viva film festival održava u svim mjestima gdje ima zainteresovane djece. Viva tim je tri dana boravio u prelijepoj Ustikolini, gdje je sa 14-ero osnovaca snimljen i montiran film “Srca Ustikoline”,za koji su scenario i ideju dali sami učesnici radionice. Njihov film biće prikazan na Viva film festivalu 2017. godine i time biti u takmičarkoj kategoriji. Podsjećamo da su za najbolja tri bh. omladinska filma osigurane vrijedne nagrade naših partnera – renomirane kompanije Canon. “Bilo nam je fantastično. Djeca su kreativna, maštovita i sjajni saradnici. Posebno smo zadovoljni što su svi aktivno učestvovali u izradi dokumentarnog filma. Za neke od njih smo već sad sigurni da su budućnost bh. kinematografije.”